Дома > За нас >Добротворни цели и донации

Добротворни цели и донации

Претседателката Џианг придонесува за изградбата на нејзиниот роден град, за да може да изгради подобар дом и да им дозволи на децата во селото да имаат подобра средина и услови за учење и да прифатат посеопфатно образование. Претседателот Џианг донира во основното училиште многу клупи и столови, книги, помош за изградба на нови библиотеки, учителски дом и така натаму.


Покажете љубов кон старите луѓе на село.